Pressekontakter

Spørsmål fra presse og media kan rettes til HR og kommunikasjonsavdelingen.

Alfred Skår Hansen
HR- og kommunikasjonsleder
Telefon: +47 52812607
Mobil: + 47 99026270
E-post: ash@gassco.no

Lisbet Kallevik
Kommunikasjonsleder
Telefon: +47 52 81 27 75
Mobil: +47 992 54 682
E-post: lka@gassco.no