Anskaffelser

Anskaffelse av varer og tjenester for Gasscos operatørskap og virksomhetsområde utføres i hovedsak av Gassco direkte eller av våre «Technical Services Providers» (TSP).

En TSP er et selskap som har den daglige driften av deler av vårt anlegg og den største av disse er Statoil som f.eks. driver våre prosessanlegg på Kårstø og Kollsnes. Mot våre TSP’er har anskaffelse i Gassco et ansvar å følge opp og påse at TSP’en utfører sine oppgaver innen anskaffelse i henhold til avtale.

Gassco driver selv virksomhet ut fra Bygnes, Karmøy, samt fra mottaksterminaler i Tyskland, Belgia/Frankrike og Storbritannia. Anskaffelse for den daglige driften av våre mottaksterminaler utføres lokalt. Anskaffelses behov tilknyttet Bygnes, samt større prosjekter på terminalene, utføres fra Bygnes.

Hvordan bli leverandør
Leverandørrelasjoner
Våre prinsipper
Vilkår og betingelser
Kontakt anskaffelser