Kontakt anskaffelser

Gassco’s operative anskaffelser gjennomføres fra Bygnes samt fra våre kontorer på mottaksterminaler i Tyskland, Belgia/Frankrike og UK.

Gassco sentralbord på Bygnes eller på våre terminaler vil videreformidle alle henvendelser til anskaffelseavdelingen.

Kontoret på Bygnes er fagansvarlig for anskaffelsesfunksjonen.

Gassco har en relativt liten og oversiktlig anskaffelsefunksjon. Henvendelser som gjelder spesifikke operative behov (materiell/utstyr og tjenester) relatert til mottaksterminalene rettes til den enkelte terminal. Andre og generelle henvendelser etc. rettes til Bygnes. Bygnes vil ved behov koordinere på tvers av lokasjonene.