Vilkår og betingelser

Under er en del av våre standard betingelser vedlagt for informasjon. Våre betingelser vil enten være vedlagt eller klart referert til i hver enkelt sak.

Gasscos alminnelige vilkår for kjøp av varer Brukes for anskaffelse av standardprodukter/komponenter 
Generelle vilkår for kjøp av tjenester Brukes for anskaffelser av standard tjenester
Generelle vilkår for innleie av personell

Adm. requirements
Brukes i forbindelse med innleie av personell
Generelle vilkår for kjøp av IT-tjenester Brukes ved komplekse anskaffelser av IT-tjenester
Norsk Total Kontrakt (NTK) Brukes ved komplekse byggekontrakter (med tilpasninger)
General conditions for purchase of R&D work Generelle betingelser for kjøp av forsknings- og utviklingstjenester
Gasscos etiske retningslinjer for leverandører Gassco har vedtatt etiske retningslinjer for leverandører. Disse inneholder blant annet sanksjoner ved brudd på retningslinjene.