Interessentskap operert av Gassco

Gassco er operatør for flere interessentskap med ulikt eierskap.

Gassled ble etablert 1. januar 2003 da de aller fleste transportsystemene som eksisterte på dette tidspunktet ble samlet i et nytt stort interessentskap. Gassled består av landanleggene på Kårstø og Kollsnes samt rørsystemer som knytter produserende felt i Nordsjøen og deler av Norskehavet til disse anleggene og/eller videre transport til Storbritannia og kontinentet.

Haltenpipe startet opp 1996. Haltenpipe knytter sammen Heidrun med Tjedbergodden hvor gassen brukes til produksjon av blant annet metanol.

Valemon rikgassrør (Valemon Rich Gas Pipeline) startet opp i 2015 Valemon rikgassrør knytter sammen Valemonfeltet og Heimdal plattformen hvor gassen prosesseres.

Utsirahøyden gassrørledning (Utsira High Gas Pipeline) startet opp i 2015. Utsirahøyden gassrørledning knytter sammen Edvard Grieg og Ivar Aasen feltene med SAGE transportsystemet på Britisk side av Nordsjøen.

Knarr gassrørledning (Knarr Gas Pipeline) ble startet opp i 2015. Knarr gassrørledning knytter sammen Knarr feltet med FLAGS transportsystem på Britisk side av Nordsjøen.

Nyhamna gassbehandlingsanlegg startet opp i 2007. Opprinnelig ble anlegget bygget for å behandle gass fra Ormen Lange feltet. I 2017 ble anlegget utvidet for å også kunne motta gass fra Norskehavet gjennom Polarled og ble 1. oktober 2017 skilt ut som et eget interessentskap.

Polarled ble startet opp i 2018. Polarled knytter sammen felt som Aasta Hansteen og andre framtidige felt i Norskehavet med Nyhamna.

Vestprosess ble startet opp i 1995. Vestprosess er et prosesseringsanlegg for gass som kommer fra Kollsnes og Sture.

Se oversikt over de ulike tariffområdene

Transportlisensene har ingen ansatte, og organiseres gjennom ulike komitéer med spesifikke oppgaver.

 

Gassled  
Petoro AS (SDØE)* 46,697 %
CapeOmega 26,322 %
Hav Energy NCS Gas
AS
15,553 %
Silex Gas Norway AS 6,428 %
Equinor Energy AS 5,000 %
   
Haltenpipe  
Petoro AS (SDØE)* 57,813 %
Equinor Energy AS 19,063 %
ConocoPhillips Skandinavia AS 18,125 %
Vår Energi AS 5,000 %
   
Valemon Rich gas Pipeline  
Equinor Energy AS 66,775 %
Petoro AS (SDØE)* 30,000 %
PGNiG Ustream Norway AS 3,225 %
   
Knarr Gas Pipeline  
A/S Norske Shell 45,000 %
Wintershall Dea Norge AS 30,000 %
Idemitsu Petroleum Noreg AS 25,000 %
   
Utsira High Gas Pipeline  
ABP Norway AS 26,831 %
Equinor Energy A/S 24,884 %
Aker BP ASA 20,872 %
Wintershall Dea Norge AS 9,877 %
OMV (Norge) AS 8,332 %
Sval Energy AS 7,390 %
M Vest Energy AS 1,814 %
   
Nyhamna  
Equinor Energy AS 30,056 %
Petoro AS (SDØE)* 26,138 %
CapeOmega AS 18,209 %
North Sea Infrastructure AS 13,700 %
PGNiG Ustream Norway AS 8,188 %
A/S Norske Shell 2,027 %
ConocoPhillips Skandinavia AS 1,681 %
   
Polarled  
Equinor Energy AS 37,076 %
CapeOmega AS 28,271 %
Hav Energy NCS Gas
AS
13,255 %
Petoro AS (SDØE)* 11,946 %
M Vest Energy AS 5,000 % 
ConocoPhillips Skandinavia AS 4,452 %
   
Vestprosess DA  
Petoro AS (SDØE)* 41,000 %
Equinor Energy AS 34,000 %
North Sea Infrastructure AS 23,000 %
ConocoPhillips Skandinavia AS 2,000 %
   
   

 


* Det er Petoro som forvalter statens direkte
økonomiske engasjement (SDØE)

Sist oppdatert: 15.07.2020.