Eierskap og vedtekter

Gassco er et aksjeselskap eid av den norske stat. Vi er operatør for det integrerte gasstransportsystemet fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa.