Nøkkeltall

Gasstransport og finansielle størrelser i 2018 og 2019

GASSTRANSPORT 2019 2018
Leveransetilgjengelighet*1 (%)  99,37 99,16
Kvalitet*2 (%)  100 99,97
Gass levert gassterminalene i Europa (milliarder Sm3)  106,9 114,2
Største leveranse per døgn (millioner Sm3)  376,0 368,3
Gjennomsnittsenergi (kWh per Sm3  10,90 10,90
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn)   9,11 10,3
FINANSIELLE STØRRELSER 2018 2017
Brutto tariffer  31 458 mill. NOK 27 670 mill. NOK
     
     
     

*1 Leveransetilgjengelighet:
Leveransetilgjengelighet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.

*2 Kvalitet: 
Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.