Organisasjon

Per i dag har Gassco i overkant av 350 ansatte. Gassco er en funksjonsdelt linjeorganisasjon med enkelte stab- og støttetjenester.