Styret

Gasscos styre

Jan Steffen Skogseth
Styreleder (født 1955). Skogseth har en Master of Science grad fra South Dakota School of Mines & Technology, og har mer enn 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap til leverandørindustri, i Norge og internasjonalt. Han var administrerende direktør i Aibel fra 2008 til 2017, og spilte en viktig rolle i etableringen av selskapet på flere kontinent. Skogseth har hatt flere styreverv inkludert styreleder for Norsk Industri Olje og Gass gjennom mange år. Han sitter nå i styrene i SR Bank ASA, Scatec Solar ASA og Nammo AS.

Tor Rasmus Skjærpe
Styremedlem (født 1950). Skjærpe er utdannet petroleumsingeniør fra NTNU og er i dag konsulent og leverer rådgivning innen olje og gass. Han var i perioden 2014–2016 ansatt i konsulentselskapet Proactima, hvor han leverte konsulenttjenester innenfor ledelse og risiko- og styringssystemer. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger både i Petoro og Norsk Hydro innenfor drift, teknologi, lisensstyring og strategi. Skjærpe har vært styremedlem siden 2016.

Anne-Lene Midseim
Styremedlem (født 1968). Midseim er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Hydro siden 1998 og er i dag konserndirektør for samfunnsansvar (CSR) og juridisk direktør. Midseim har hatt ulike lederroller i Hydro og jobbet blant annet for det norske Olje for utvikling-programmet (i Øst-Timor) som juridisk rådgiver for statsråden for naturressurser og energi. Før hun begynte i Hydro jobbet Midseim som partner i advokatfirmaet Vogt & co og som saksbehandler i Olje- og energidepartementet. Midseim har vært styremedlem siden 2019.

Asgeir Tomasgard                                                                                                  Styremedlem (født 1970). Tomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er direktør for NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies og for NTNU Energy Transition Initiative. Tomasgard har vært gjesteforsker/gjesteprofessor ved en rekke internasjonale universitet og er medlem av flere nasjonale og internasjonale panel og fagråd. Han har vært styremedlem siden 2021.

Brita Holstad
Styremedlem (født 1966). Holstad er utdannet MSc innen petroleumsgeologi ved Norges tekniske høgskole i Trondheim. Holstad har de siste årene vært administrerende direktør for Capricorn Norge AS og regionaldirektør for Cairn Energy PLC med ansvar for Norge og Storbritannia, samt administrerende direktør i Hess Norge AS. Hun har vært styremedlem siden 2020.

Toralf Bredahl
Styremedlem, ansattes representant (født 1962). Han jobber i it-avdelingen i Gassco AS, og er leder for arbeidstakerorganisasjonen NITO i Gassco. Toralf Bredahl har vært styremedlem siden 2020.

Lisbet Kallevik
Styremedlem, ansattes representant (født 1973). Hun er rådgiver i avdelingen for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, og leder for arbeidtakerorganisasjonen IndustriEnergi. Lisbet Kallevik har vært styremedlem siden 2020.

Vidar R. Nilsen ansattes representant (født 1976). Han er rådgiver og leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Vidar R. Nilsen har vært styremedlem siden 2022.