IT-sikkerhet

Gassco Computer Security Incident Response Team (CSIRT) er ansvarlig for å koordinere IT-sikkerhetsrelaterte hendelser i Gassco.

Dersom du mener at noen av Gasscos IT-ressurser er utsatt for risiko kan du melde fra om dette til oss på csirt[a]gassco.no

Har du grunn til å tro at noen av Gasscos IT-ressurser blir misbrukt eller utgjør en trussel mot din organisasjon kan du rapportere dette til abuse[a]gassco.no

Gassco CSIRT Public Key