HMS og kvalitet

Gassco har en filosofi om null skader på mennesker, miljø og materiell.

Filosofien er basert på overbevisningen om at alle skader kan forebygges ved systematisk og målrettet HMS&K-arbeid.

Gassco skal derfor prioritere følgende områder:

Helse: Vi vil ha et arbeidsmiljø som stimulerer kreativitet, effektivitet og arbeidsglede, og som forebygger arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Miljø: Vi skal drive vår virksomhet uten å skade miljøet og i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling. 

Sikkerhet: Målet vårt er null ulykker, samt ingen skader på personer, miljø eller materielle verdier. 

Kvalitet: Vår eierstyring og selskapsledelse skal fokusere på effektivitet, samsvar med krav gitt i våre rammedokumenter og kontinuerlig forbedring.

Gasscos styringssystem inkluderer blant annet rapportering, granskning og oppfølging av hendelser og avvik. Dette er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring innen HMS&K-området.