Sikkerhet og beredskap ved rørsystem

I Gassco er sikkerhet i høysetet. Derfor jobber vi systematisk med beredskap og sikring av rør og anlegg.

Ifølge  kravene til beredskap i Petroleumsloven skal Gassco til enhver tid opprettholde en effektiv beredskap med sikte på å møte alle tenkelige fare- og ulykkessituasjoner.  

Gasscos beredskapsorganisasjon bygger på nært samarbeid med Equinor og andre tjenesteleverandører, myndigheter og nødetater. Beredskapsorganisasjonens kompetanse ivaretas ved kontinuerlig trening og øvelser.

Equinor og Gassco har gitt ut en brosjyre for å informere befolkningen som bor og oppholder seg langs rørledningstraséen i Nord-Rogaland, om sikkerhet og beredskap. 

Last ned brosjyren "Gass, sikkerhet, beredskap og varsling"

Telefonvarslingssystem
Beredskapsmeldinger til befolkningen som bor nær rørledningstraséene, er et system som bidrar til å gi økt trygghet. Det er liten sannsynlighet for lekkasjer eller ulykker knyttet til transport av gass gjennom et rørledningsystem. Skulle dette likevel inntreffe, så har Equinor og Gassco i samarbeid med politi og brannvesen tatt i bruk et telefonvarslingssystem for raskt å komme i kontakt med befolkningen.