Sikkerhet og beredskap ved landanlegg

I Gassco er sikkerhet i høysetet. Derfor jobber vi systematisk med beredskap og sikring av rør og anlegg.

Prosessanleggene på Nyhamna (Aukra), Kårstø (Tysvær) og Kollsnes (Øygarden) er underlagt «Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)».

Anleggene er omfattet av og drives ihht. denne forskriften fordi de håndterer ekstremt brannfarlige stoffer. Ihht. storulykkeforskriften skal den ansvarlige for virksomheten sikre at nødvendige opplysninger til enhver tid er oppdaterte og tilgjengelige for allmennheten.

Nabobrosjyre Nyhamna prosessanlegg

Nabobrosjyre Kårstø prosessanlegg

Nabobrosjyre Kollsnes prosessanlegg